โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

รวม ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หรือสติปัญญา เลือกของเล่นต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก ช่วงวัยแรกเกิดถึง 1 ปีแรก เป็นช่วงที่ลูกมีพัฒนาการที่รวดเร็ว

ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

ตัวอย่าง ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการ ของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อหน้าอก

  • เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เช่น ชิงช้า ไม้กระดก ไม้ลื่น กระดานทรงตัว เป็นต้น
  • รถจักรยานขนาดเล็ก รถถีบ หรือรถลาก

กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อนิ้วมือ และกล้ามเนื้อตา เป็นต้น

  • การใช้กล้ามเนื้อมือกับสายตา เช่น ร้อยลูกปัด หนีบไม้หนีบ ร้อยเชือก เรียงสี ต่อบล็อกไม้ หรือตัวต่อพลาสติก แบบต่าง ๆ

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ทางอารมณ์ เพื่อให้เด็กสามารถแสดงความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ โกรธ กลัว เสียใจ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์ ได้แก่ เครื่องดนตรี เพอร์คัชชัน ของเล่นประเภทเครื่องเคาะ และอุปกรณ์ศิลปะ เช่น ดินสอสี สีไม้ ดินน้ำมัน โอริกามิ การฉีก และการปะกระดาษ

ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการ ทางปัญญา หมายถึง เด็กสามารถเรียนรู้ และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการคิด จดจำ และใช้เหตุผลในการคิด และแก้ปัญหา โดยเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน รส และกลิ่น ของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการทางปัญญา รวมทั้งเกมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ สังเกต

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียน