โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

เรื่องที่คุณแม่ต้องรู้ ก่อนลูกฉีดวัคซีนโควิด

เรื่องที่คุณแม่ต้องรู้ก่อนลูก ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก วัคซีนป้องกันโควิด – 19 สำหรับเด็ก 5 – 11 ปี ถึงไทยแล้ว ผู้ปกครองควรเตรียมพร้อมอย่างไร ก่อนพาลูกไปฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก

เตรียมตัวให้ลูกก่อน ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก

  • แม้ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องฉี ดโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันอาการรุนแรง และเสียชีวิต เพราะหลังจากติดเชื้อ 1 เดือน เด็กติดเชื้อโควิด-19 มักมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เด็กอาจมีการอักเสบของอวัยวะ ซึ่งอาจรุนแรงได้ ดังนั้นเด็กจึงควรรับการฉีดวัคซีน
  • วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กมาในฝาสีส้ม 0.2 มล. (10 ไมโครกรัม) ต่อการฉีด หนึ่งขวด สามารถฉีดให้เด็กได้ 10 คน โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8C ได้ 10 สัปดาห์ เมื่อเปิดแล้วต้องบริหารภายใน 2-6 ชั่วโมง
  • เด็กกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ได้แก่ เด็กในกลุ่มเสี่ยง โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 31 มกราคม ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เด็กทั่วไปจากทั่วประเทศ จะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่โรงเรียน เด็กในทุกกลุ่มต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองจึงจะฉีดวัคซีนได้
  • เด็กที่มีความเสี่ยงสูง เด็กที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ เบาหวาน โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีความบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า การฉีดยา 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างในการฉีด 12 สัปดาห์
  • เด็กในกลุ่มเสี่ยงสามารถรับประทานยาสำหรับโรคประจำตัวได้ อาหารและน้ำตามปกติ แพทย์จะประเมินว่ามีข้อควรระวังหรือไม่ เช่น เมื่อเป็นไข้ควรรักษาให้หายก่อน แล้วเลื่อนหรือเลื่อนการฉีดไปจนเป็นปกติหรือเด็กที่มีอาการป่วยรุนแรงที่อาจถึงแก่ชีวิตได้อาจจะล่าช้า เรามารักษาโรคที่แฝงอยู่ก่อนดีกว่า
  • หลังฉีดวันซีน ให้รออาการ 30 นาที และหลังจากกลับบ้าน 1 สัปดาห์ ไม่ควรออกกำลังกายหลัก ว่ายน้ำ หรือกิจกรรมที่ต้องใช้กำลัง

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านดอนสน