โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

ทักษะที่เด็กต้องเรียนรู้ก่อนไปโรงเรียน

ทักษะที่ต้องรู้ก่อนไปโรงเรียน การไปโรงเรียนอาจเป็นเรื่องยาก หรือน่าอายสำหรับเด็ก เพราะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศใหม่ ๆ และต้องปรับตัวกับเพื่อนใหม่ด้วย บางทีลูกก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ขาดทักษะการเข้าสังคม อาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน ดังนั้น ก่อนลูกไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องฝึกทักษะให้ลูกมีความพร้อมก่อน

ทักษะที่ต้องรู้ก่อนไปโรงเรียน

การเตรียมลูกของคุณก่อนที่ลูกของคุณจะไปโรงเรียนอนุบาล สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ลูกของคุณ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ เวลาที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย

ทักษะที่ต้องรู้ก่อนไปโรงเรียน

การเข้าห้องน้ำ แม้ที่โรงเรียนก็มีครูคอยดูแล แต่ในเบื้องต้น เด็กต้องรู้จักควบคุมการขับถ่าย และบอกได้ว่า ตัวเองปวดหนัก ปวดเบา เพื่อให้ครูพาไปเข้าห้องน้ำได้

การล้างมือ เวลาไปโรงเรียนเด็ก ๆ มักจะป่วยได้ง่าย เพราะได้รับเชื้อโรคจากการเล่น การสัมผัส การสัมผัสสิ่งของจากโรงเรียน ดังนั้นควรสอนลูกให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือหลังเล่นของเล่น สิ่งสำคัญคือต้องสอนเด็กให้ล้างมืออย่างถูกต้องด้วย

การสวมรองเท้า รองเท้านักเรียนควรสวมใส่ง่าย ควรเลือกแบบ ที่ถอดง่าย และใส่ได้ง่าย

การทานข้าว เด็กบางคนปฏิเสธที่จะกินข้าว หากผู้ปกครองไม่เข้า ดังนั้นก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียน ผู้ปกครองต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกกินเอง แม้จะเลอะเทอะ ก็คงต้องยอม นอกจากนี้ อาหารที่โรงเรียนจะไม่เหมือนกับอาหารที่บ้าน ทั้งเมนู รสชาติ และอุปกรณ์ที่ใช้ การฝึกให้ลูกกินอาหารหลากหลาย กินตรงเวลา และใส่ในภาชนะเหมือนโรงเรียน เช่น ถาด จะทำให้ลูกให้ชินมากขึ้น

การแปรงฟัน โรงเรียนบางแห่งจะให้เด็ก ๆ แปรงฟัน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ จึงควรสอนลูกให้แปรงฟันด้วยตัวเองให้ได้

รู้ชื่อตัวเอง และชื่อพ่อแม่ ลูกอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ ผู้ปกครองอาจฝึกให้ลูกเขียนชื่อเล่นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษก่อน ในขณะเดียวกันก็สอนให้เด็กรู้จักชื่อจริง และจำชื่อพ่อแม่ด้วย

การเขียนหนังสือ ผู้ปกครองหลายคนมักจะให้ลูกถือแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือในวัยอนุบาล ทำให้ขาดทักษะในการเขียน มีเด็กหลายจับดินสอเองไม่ได้ ทำให้เขียนหนังสือไม่ดี หรือเขียนได้ไม่นาน

รู้จักการรอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาเล่น เวลารอกินข้าว หรือแม้แต่รอพ่อแม่มารับคุณ ทักษะนี้ใช้ร่วมกับทักษะการดูเวลา อาจจะสอนที่บ้านก่อน เช่น จัดตารางกิจวัตรประจำวันของลูก เช่น 7 โมง ต้องกินข้าว 8 โมง ต้องไปโรงเรียน เที่ยงต้องกิน เวลาผู้ปกครองยุ่ง ต้องรอให้เป็น อีก 15 นาทีมาเล่นกัน ที่สำคัญที่สุด เมื่อถึงเวลา เราต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูก ๆ ด้วย

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านดอนสน