โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

ลูกพูดติดอ่าง วิธีแก้ปัญหาลูกพูดติดอ่าง

ปัญหา ลูกพูดติดอ่าง เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับจังหวะในการพูด ทำให้พูดติด ๆ ขัด ๆ พูดซ้ำตะกุกตะกัก และพูดไม่ต่อเนื่อง อาการพูดติดอ่าง มักเกิดขึ้นกับเด็กช่วงวัย 2-6 ปี  และมักพบในเด็กชาย มากกว่าเด็กหญิง 3-4 เท่า ซึ่งการพูดติดอ่างในช่วงนี้ จะเป็นแบบชั่วคราว และหายเองได้ใน 6 เดือน

ลูกพูดติดอ่าง

วิธีแก้ไขปัญหา ลูกพูดติดอ่าง

 • ไม่ขัดจังหวะเมื่อลูกกำลังพูด เป็นผู้ฟังที่ดี รอให้เด็กพูดจนจบ และไม่พูดแทรก
 • ในขณะที่เด็กพูด ไม่แสดงสีหน้า หรือท่าทางที่ทำให้เด็กไม่มั่นใจ เช่น จ้องหน้า หรือตำหนิ
 • พูดคุยกับลูก ช้า ๆ สั้น ๆ และชัดเจน
 • ไม่เปรียบเทียบกับเด็กที่โตกว่า หรือเด็กคนอื่นที่ปกติกว่า
 • ให้เวลา และทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ชวนลูกร้องเพลงด้วยกัน ใช้เพลงจังหวะปานกลาง ฟังสบาย ไม่เร็วเกินไป จะช่วยให้ลูก มีสมาธิที่จะใช้พูดมากขึ้น
 • คุยเล่นกับลูก ให้ลูกรู้สึกมั่นใจในตัวเอง ผ่อนคลายไม่กังวล หรืออายกับการพูดติดอ่าง
 • ไม่กดดันลูกจนเกินไป ไม่ล้อเลียนเวลาลูกพูดติดขัด
 • ให้ความสนใจกับสิ่งที่ลูกกำลังพูด ตั้งใจฟังเมื่อลูกพูดมากกว่าจ้องจับผิด ไม่แสดงท่าทีผิดปกติ เมื่อลูกพูดไม่คล่อง รับฟังลูกด้วยท่าทีที่อ่อนโยน ใจเย็น และเข้าใจ
 • หาคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้ลูกฝึก พ่อแม่ช่วยหาคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้ลูกคุ้นเคย และฝึกพูด ไม่ว่าจะใช้วิธีเล่านิทาน พูดคุย อ่านหนังสือ หรือสอนด้วยรูปภาพ

สาเหตุของพูดติดอ่าง

ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดของการพูดติดอ่าง แต่มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพูดติดอ่าง ดังนี้

 1. พันธุกรรม เด็กมากกว่า 70% ที่พูดติดอ่าง จะมีสมาชิกในครอบครัวที่พูดติดอ่างมาก่อน
 2. ปัจจัยทางระบบประสาท และสมอง สมองส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว รวมถึงบริเวณที่ชื่อ Wernicke’s area ทำงานมากกว่าปกติ หรือในเด็กที่ได้รับการบาดเจ็บทางสมอง
 3. ปัจจัยด้านอารมณ์ และจิตใจ เด็กมีความเครียด หรือวิตกกังวล
 4. ปัจจัยทางด้านพัฒนาการ และการเรียนรู้ เด็กอาจถูกเร่งรัดให้พูดเร็วเกินกว่าความพร้อมทางภาษา
 5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องของครอบครัว การดุเมื่อเด็กพูดไม่คล่อง ทำให้เด็กไม่กล้าพูด

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านดอนสน