โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

วัคซีนพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับเด็ก

ทันทีที่ลูกน้อยเกิดขึ้นมา เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ การที่ลูกได้รับ วัคซีนพื้นฐาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคน หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า วัคซีนอะไรที่ลูกต้องได้รับ และได้รับตอนช่วงอายุเท่าไหร่

วัคซีนพื้นฐาน

วัคซีนพื้นฐาน ที่ลูกควรได้รับ มีดังนี้

 1. วัคซีนบีซีจี เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค เป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ โดยฉีดที่ต้นแขน ไหล่ซ้าย ไหล่ขวา หรือสะโพก แต่ไม่แนะนำที่ต้นขา เพราะอาจทำให้เกิดการเสียดสี เมื่อใส่เสื้อผ้า หรือผ้าอ้อม
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ แรกเกิด
  จำนวน : 1 ครั้ง
 2. วัคซีนตับอักเสบบี เป็นวัคซีนพื้นฐานที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ ทารกควรได้รับวัคซีนครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ แรกเกิด – 1 เดือน
  จำนวน : 2 ครั้ง
 3. วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนนี้มีสองประเภท ได้แก่ ชนิดเซลล์ทั้งหมด (DTwP) และชนิดไม่มีเซลล์ (DTaP) ชนิดไร้เซลล์จะใช้แทนตัวเลือก
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน (รับพร้อมวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) และ DTwP booster เมื่ออายุ 18 เดือน, 4 ปี – 6 ขวบ และ Td หรือ Tdap booster ทุก 10 ปี
  จำนวน : 5 ครั้ง
 4. วัคซีนโปลิโอ โรคโปลิโอถ่ายทอดจากคนสู่คน ผ่านอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโปลิโอ ส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายกับคนที่ไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หากบุคคลมีอาการรุนแรง จะมีอาการ คอเกร็ง เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจเป็นอัมพาตเฉียบพลัน วัคซีนโปลิโอมี 2 ชนิด คือ แบบฉีด และหยอด
  แบบหยอด
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 2 เดือน, 4 เดือน (คู่กับแบบฉีด), 6 เดือน, 18 เดือน, 4 – 6 ปี
  จำนวน : 5 ครั้ง
  แบบฉีด
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน, 4 – 6 ปี
  จำนวน : 4-5 ครั้ง
 5. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนสำคัญที่เด็กควรได้รับ ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนนี้เช่นเดียวกัน
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 2 ปี ปีละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้น ให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง
  จำนวน : 2 ครั้ง ในช่วงแรก หลังจากนั้น ฉีดปีละ 1 เข็ม
 6. วัคซีนอีสุกอีใส สามารถติดต่อได้จากการไอ จาม และสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรค
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 12-18 เดือน, 2 ปีครึ่ง – 4 ปี
  จำนวน : 1 ครั้ง
 7. วัคซีนหัดเยอรมัน คางทูม
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 9 – 12 เดือน, 12 – 18 เดือน
  จำนวน : 2 ครั้ง
 8. วัคซีนโรต้า โรตาไวรัสพบได้บ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ วัคซีนโรตาไวรัสมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคติดต่อในคน และวัว
  ควรได้รับตั้งแต่อายุ 2 เดือน, 4 เดือน
  จำนวน : 2 ครั้ง

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านดอนสน