โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

พ่อแม่รับมืออย่างไร เมื่อลูกก้าวร้าว

สาเหตุที่ลูกก้าวร้าว สาเหตุที่ลูกก้าวร้าว เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ลูกนอนไม่พอ ทำให้หงุดหงิด หรือเด็กมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ทำให้เอาแต่ใจ ไม่ฟังพ่อแม่ หรือคนรอบข้าง

ทำไม เด็กเล็กมีนิสัยชอบทำลายสิ่งของ ใช้คำพูดหยาบคาย หรือทำร้ายผู้อื่น ในขณะที่พ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร และนี่คือคำตอบที่จะช่วยให้พ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจ และพร้อมรับมือ เมื่อลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวถูกต้อง

สาเหตุที่ลูกก้าวร้าว

สาเหตุที่ลูกก้าวร้าว เกิดจากอะไรได้บ้าง

 • ในเด็กเล็ก พัฒนาการทางสติปัญญา และการเติบโตของสมองยังไม่สมบูรณ์ ในขณะที่สมองอารมณ์พัฒนาเร็วขึ้น การแสดงออกทางอารมณ์จึงชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้เด็กควบคุมอารมณ์ได้ อดกลั้น และรอคอยอย่างจำกัด
 • หากเด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กจะมีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติในทุกด้าน ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการคิด การวางแผน การจัดการปัญหา การปรับอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย
 • มีโรคเรื้อรัง โรคทางสมอง หรืออุบัติเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ไข้สมองอักเสบ เนื้องอกในสมอง เคยมีเลือดออกในสมอง ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ เป็นต้น ทำให้สมองทำงานได้ไม่สมบูรณ์ อารมณ์แปรปรวนหรือผลต่อระบบประสาทผิดปกติ
 • ความผิดปกติทางจิตเวช เช่น เด็กที่มีโรควิตกกังวล ซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น เป็นต้น
 • การไม่มีพ่อแม่ หรือครอบครัว สอนลูกเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของตนเอง หรือลูกไม่เคยรู้จักรู้จัก อดทน และรอคอย
 • ครอบครัวมีรูปแบบการแก้ปัญหา โดยใช้อารมณ์ในการพูด การกระทำ และเด็กจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติ ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ตึงเครียด ปัญหาจะแก้ไขได้ด้วยการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
 • การเลียนแบบเพื่อน หรือสื่อที่ไม่เหมาะสม ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด ฯลฯ

พ่อแม่ควรรับมืออย่างไร

 • พ่อแม่หรือคนที่ดูแลลูกต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรเป็นเหตุการณ์หรือตัวกระตุ้นที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว และเหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบ หรือทำให้เด็กรู้สึกอย่างไร และคิดยังไงกับเหตุการณ์นั้น
 • พ่อแม่ต้องควบคุมอารมณ์ก่อน และฟังสิ่งที่ลูกต้องการสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น ต้องการความสนใจของพ่อแม่ อยากให้พ่อแม่ทำให้ลูกสบายใจขึ้น หรือต้องการระบายความรู้สึกไม่สบาย หรืออยากหนีจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในขณะนั้น ผู้ปกครองมีอารมณ์สงบ แรก. จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตึงเครียด ผู้ปกครองสามารถสงบสติอารมณ์ให้ลูกเห็นได้
 • ให้เวลาลูกของคุณสงบและอารมณ์ในบรรยากาศที่สงบ แต่ถ้าพฤติกรรมค่อนข้างรุนแรง ผู้ปกครองควรหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น โดยโอบหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กทำร้ายตนเอง ผู้อื่น รวมถึงการทำลายสิ่งของต่างๆ การใช้คำพูดช่วยให้เด็กสงบเพราะเด็กควบคุมตัวเองไม่ได้ เมื่อเด็กควบคุมอารมณ์ได้ ผู้ปกครองควรใช้เวลาในการสอบถามความรู้สึกของลูก และเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
 • ในช่วงเวลาปกติ สมาชิกในครอบครัวควรสร้างบรรยากาศที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัว มีบรรยากาศรับฟังปัญหาของกันและกัน เพื่อให้เด็กมีโอกาสแบ่งปันความรู้สึกและแบ่งปันปัญหาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 • มีข้อตกลงในครอบครัวว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น สามารถพูดและเปิดเผยได้โดยไม่กล่าวโทษหรือใช้อารมณ์
 • ผู้ใหญ่ในครอบครัวควรปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่คนหนึ่งให้เวลาเด็กสงบสติอารมณ์เมื่อเด็กเริ่มแสดงอารมณ์ แต่ผู้ใหญ่อีกคนบังคับให้เขาไม่แสดงอารมณ์ อาจทำให้เด็กสับสนว่าควรทำอย่างไรเมื่อโกรธ
 • เมื่อพ่อแม่เห็นลูกเต็มใจจะมีความอดทนและพยายามจัดการอารมณ์ ผู้ปกครองควรได้รับการสนับสนุนและชื่นชม ต่อความตั้งใจของความพยายามของเด็ก แม้บางครั้งพวกเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการจัดการอารมณ์หรือพฤติกรรม

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านดอนสน