โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนสน

อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557