โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

เด็กสมาธิสั้น สังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่

เด็กสมาธิสั้น คือพฤติกรรมของเด็กที่มีสมาธิสั้น อาจมีความซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง ทำอะไรต่อเนื่องได้ไม่นาน ซึ่งในบางรายอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคสมาธิสั้นได้ ซึ่ง 1 ใน 3 ของเด็กสมาธิสั้น เมื่อโตขึ้นเขาจะค่อย ๆ หายได้เอง

เด็กสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น คือ ภาวะผิดปกติทางจิตเวชที่ ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ พบได้ค่อนข้างบ่อยในเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 – 7 ปี หากเป็นไม่มาก อาการอาจจะแสดงชัดเจนขึ้นในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่ต้องเข้าโรงเรียน เริ่มมีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาการของโรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากการที่สมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิ และการยับยั้งชั่งใจทำงานน้อยกว่าปกติ

อาการของ เด็กสมาธิสั้น

หากเด็กมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ 6 ข้อ หรือมากกว่า ติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ให้เฝ้าระวังว่าเด็กอาจมีอาการของการขาดสมาธิ

 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน หรือการเล่น
 • ไม่ได้ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดกับตน
 • ทำตามคำสั่งได้ไม่ครบ หรือทำงานไม่เสร็จ
 • ทำงานไม่เป็นระเบียบ
 • ไม่ชอบ หรือไม่เต็มใจในการทำงานที่ต้องใช้ความคิด
 • วอกแวก สนใจสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย
 • เล่นเสียงดัง
 • ตื่นตัวตลอดเวลา หรือตื่นเต้นง่าย
 • หลงลืมทำกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำ
 • หยุกหยิก อยู่ไม่สุข ชอบขยับมือและเท้าไปมา หรือนั่งนิ่ง ๆ ไม่ได้
 • ลุกจากที่นั่งในห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่น โดยไม่มีสาเหตุ
 • ไม่สามารถเล่น หรือทำกิจกรรมอย่างเงียบ ๆ ได้
 • ไม่ชอบการเข้าคิว หรือการรอคอย

เทคนิคในการช่วยให้ลูกไม่เป็นเด็กสมาธิสั้น

 • ฝึกให้ทำอะไรต่อเนื่อง 20-30 นาที โดยไม่ลุกไปไหน เช่น การต่อจิ๊กซอว์ ต่อเลโก้ วาดภาพ โดยมีผู้ปกครองคอยนั่งอยู่ใกล้ ๆ คอยช่วยเหลือ
 • ลดสิ่งเร้ารอบตัว เด็กที่มีสมาธิสั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ห้องนอน ควรมีบรรยากาศที่เงียบ สงบขึ้น และจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ เวลาที่ลูกนั่งทำการบ้าน จะได้ไม่มีสิ่งอื่นมาเบี่งแบนความสนใจ
 • เล่นกีฬา เล่นดนตรี หรือศิลปะ ชวนลูกทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เขาชื่นชอบ โดยสังเกตว่าเด็กมีความสนใจกิจกรรมใดเป็นพิเศษหรือไม่ หรือหากยังไม่รู้ ให้ชวนเล่นกีฬาง่าย ๆ วาดรูป ระบายสี จนเด็กเกิดความสนใจเอง หากลูกชอบอะไรเป็นพิเศษก็ค่อย ๆ ให้ทำสิ่งนั้น โดยการเพิ่มเวลาให้มากขึ้น

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านดอนสน