โรงเรียนบ้านดอนสน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนสน ตำบล ท่าทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

091-8207452

เลี้ยงลูกแบบฝรั่ง ปล่อยลูกตามสบาย ฟรีสไตล์

เทคนิค เลี้ยงลูกแบบฝรั่ง ช่วยเสริมความมั่นใจ และกล้าแสดงออก พ่อแม่สามารถนำมาปรับใช้กับลูกหลานของตัวเองได้ จะสังเกตุได้ว่า การเลี้ยงลูกแบบคนไทย จะค่อนข้างมีข้อจำกัด และมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างมาก ไม่ค่อยให้ลูกได้ทำอะไรด้วยตัวเองมากเท่าที่ควร ต่างกับฝรั่ง ที่จะเลี้ยงลูกแบบปล่อย เปิดกว้างให้เด็กได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เด็กต่างชาติ หรือแม้แต่เด็กญี่ปุ่น สามารถไปโรงเรียนได้เองตั้งแต่เด็ก ๆ กันเลย

เลี้ยงลูกแบบฝรั่ง

เทคนิค เลี้ยงลูกแบบฝรั่ง

  1. สนับสนุนสิ่งที่ลูกอยากทำ การเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง พ่อแม่ต้องสังเกตุได้ว่า ลูกตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ให้ความสนใจในกิจกรรมไหน ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ควรส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจได้อย่างเต็มที่ เช่า ถ้าลูกชอบเล่นฟุตบอล ก็พาลูกไปเล่นที่สนาม ซื้อลูกฟุตบอลเป็นของขวัญให้เขา หรือหากลูกชอบศิลปะ ก็หาอุปกรณ์ เครื่องเขียนให้ลูกได้ฝึก
  2. ฝึกให้ลูกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ พ่อแม่ฝรั่งมักปลูกฝังลูกว่า ไม่สามารถปกป้องเขาได้ตลอดเวลา เมื่อเขาโตขึ้น ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้ มอบหมายงานบ้านตามอายุให้ลูก ๆ ตั้งแต่เด็ก ๆ หากลูกเด็กมากก็รับผิดชอบอะไรง่าย ๆ เช่น การเก็บที่นอนของตัวเอง โตขึ้นมาหน่อย ก็ให้รับผิดชอบงานที่ยากขึ้น เช่น รีดชุดนักเรียน ของตัวเอง
  3. ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก พ่อแม่หลายคนมีคาดหวังกับลูกค่อนข้างมาก จนเข้าไปบงการชีวิตเขาจนไม่เป็นตัวเอง ทำให้ลูก ๆ พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  4. เลี้ยงลูกแบบใกล้ชิด แต่ไม่ตามใจ การเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ทำให้ดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกอย่างเต็มที่ การเลี้ยงลูกแบบไม่ตามใจ จึงทำให้เด็กญี่ปุ่น เติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัย
  5. ไม่ปกป้อง เมื่อเห็นลูกทำผิด ตักเตือนลูกทันที เมื่อเห็นว่าลูกทำผิด หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และเเนะนำ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มองว่าความผิดของลูก เป็นเรื่องเล็กน้อย
  6. เลี้ยงลูกให้พึ่งพาตัวเอง และเอาตัวรอดเองได้ การเลี้ยงลูกของชาวญี่ปุ่น จุดประสงค์สำคัญ คือ เมื่อโตขึ้นแล้ว ต้องเอาตัวเองรอดได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ เอาตัดรอดจาก เหตุฉุกเฉินได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้
  7. เลี้ยงลูกให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะให้ลูกได้สัมผัสกลิ่นดิน กลิ่นทราย และใกล้ชิดกับธรรมชาติ นิยมเลี้ยงลูกนอกเมือง และสวนสาธารณะ

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านดอนสน